کاهلی را از خود دور ساز وگرنه ترا از کردار نیک باز خواهد داشت . . ( زرتشت )


به دنبال خدا نگرد خدا در بیابان های خالی از انسان نیست
خدا در جاده های تنهای بی انتها نیست
به دنبالش نگرد

خدا در نگاه منتظر کسی است که به دنبال خبری از توست
خدا در قلبی است که برای تو می تپد
خدا در لبخندی است که با نگاه مهربان تو جانی دوباره می گیرد

خدا آن جاست
در جمع عزیزترین هایت
خدا در دستی است که به یاری می گیری
در قلبی است که شاد می کنی
در لبخندی است که به لب می نشانی
خدا در بتکده و مسجد نیست
گشتنت زمان را هدر می دهد
خدا در عطر خوش نان است
خدا در جشن و سروری است که به پا می کنی
خدا را در کوچه پس کوچه های درویشی و دور از انسان ها جست و جو مکن
خدا آن جا نیست

نوشته شده در ۱۳۸٩/٧/٢ساعت ٢:٠٥ ‎ق.ظ توسط زرتشت نظرات ()


 در آرزوی پنجره ای بودم

 تا از آن به زلال شفاف آسمان لبخند زنم

 و به انتظارِ طوفان که شاید

 رسوب خاطره های سکوت را از خیال ِ نفس های سردم بزداید

 خواستم سخنی باشم که بجای این همه درد همه فریاد باشد

 خودم را به آوای رفتن رود و باد سپردم

 گذشتم و گذشتم ،

 ستیغ هیچ موجی خیز هم برنداشت

 تکرار ِ دلتنگی ام را به کبوتران ِ خسته راه سپردم

 و رویاهایم را به بال ِ قاصدک های بی بازگشت

 
 در انتهای سکونت بر زمین

 تنها نکته مهم این است:

 چقدر عشق ورزیدی؟ و چگونه ورزیدی؟

نوشته شده در ۱۳۸٩/٦/۳۱ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ توسط زرتشت نظرات ()


  اگر گاهی ندانسته به احساس تو خندیدم

 و یا از روی خودخواهی فقط خود را پسندیدم

 اگر از دست من در خلوت خود گریه ای کردی

 اگر بد کردم و هرگز به روی خود نیاوردی

 اگر زخمی چشیدی گاه گاهی از زبان من

 اگر رنجیده خاطر گشتی از بیان من ...

 مرا ببخش

نوشته شده در ۱۳۸٩/٦/۳٠ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ توسط زرتشت نظرات ()

در کشور پاک منشی ، ای اهورامزدا که تو

 در آنجایی ما را به توسط اشوی برسان .

به واسطه عبادت وسرایش سرودهای عظمت تو

، ای دانای بی همتا من به تو برسم

 

هات ٣٣ قطعه ۵

هات ٣۴ قطعه ٢٢

نوشته شده در ۱۳۸٩/٦/٢٩ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ توسط زرتشت نظرات ()

 " نیکی و سود خویش را

 در زیان کسان مخواهید "

نوشته شده در ۱۳۸٩/٦/٢٩ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ توسط زرتشت نظرات ()

از همان سر اغاز ، دو اندیشه توامان

یکی نیک و آن دیگری بد ،

با یکدیگر همزمان ظاهر شدند.

چه در اندیشه ، چه در گفتار و چه درکردار.

اما میان نیکی و بدی انسان خردمند

 نیکی را بر می گزیند.

یسنا ٣٠-٢-۴

نوشته شده در ۱۳۸٩/٦/٢٩ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ توسط زرتشت نظرات ()


Design By : Pichak