مینو خرد

 " نیکی و سود خویش را

 در زیان کسان مخواهید "

/ 2 نظر / 14 بازدید
سینا (ز.ک.)

شادمان میشم اگه یه سری به کلبه ی منم بزنی